Na osnovu člana 2 i 12 stav 1 Odluke o stipendiranju studenata (Sl. List CG – Opštinski propisi br. 28/08), i člana 85 stav 1 Statuta Opštine Berane (Sl. list CG – opštinski propisi, br. 42/18), Predsjednik opštine Berane, na predlog Komisije za dodjelu stipendija,

 

d o n o s i  

 

O d l u k u

 o dodjeli stipendija studentima

za školsku 2018/2019. godinu

 

Član 1

 

Ovom odlukom dodjeljuje se stipendija sledećim studentima:

a) Studentima osnovnih akademskih studija:

 

R.br. Prezime, ime oca, ime Naziv fakulteta Godina studija Prosječna ocjena 
1.       Babić Radoja Blagoje, rođen  18.10.1994. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetVI godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršio V godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 10,0010,00
2.       Muratović Muha Alan, rođen 21.05.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetIV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršio III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 10,0010,00
3.       Čukić Đukana Ljubiša rođen 17.04.1998.god. u BoruUniverzitet Crne GoreFilološki fakultet u NikšićuIII godina Filološki fakulteta u Nikšiću, studijski program Francuski jezik i književnostZavršio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,959,95
4.       Bogavac Dragana Ana, rođena 17.05.1997. god. u BeranamaUniverzitet Crne GorePravni fakultetIII godina Pravnog fakulteta studijski program pravne naukeZavršila II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,939.93
5.       Mališić Slavka Milena, rođen 25.04.1997. god. u Bijelom PoljuUniverzitet Mediteran Podgorica- studijski program u Bjelom PoljuIII godina Univerzitet Mediteran PodgoricaFakultet za strane jezike studijski program poslovni engleski jezikZavršila II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,869,86
6.       Dragišić Saše Lazar rođena 29.11.1998. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetII godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,769,76
7.       Barjaktarović Rada Marijana, rođena 02.09.1999. god. u BeranamaUDGFakultet primijenjenih nauka psihologijaII UDGFakultet primijenjenih nauka psihologija smjer primijenjena psihologijaZavršila I godinu osnovnih studija 9,739,73
8.       Stanišić Veselina Sara, rođena  15.11.1997. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetIV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,669,66
9.       Marsenić Dejan Marija, rođena 02.10.1998.god. u BeranamaFilozofski fakultet studijski program socijologija Kosovska MitrovicaII Filozofski fakultet studijski program sociologijaZavršila I godinu osnovnih studija9,649,64
10.   Martinović Miodraga Stefan, rođen 20.05.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetIV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršio III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,639,63
11.   Dašić Milana Ksenija, rođena 09.10.1998.god. u BeranamaVisoka škola strukovnih studija za IT BeogradII Visoka škola strukovnih studija za IT tehnologije BeogradZavršila I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,639,63
12.    Rajković Milutina Nemanja, rođen 05.02.1998. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreFakultet političkih naukaII godina Fakultet političkih nauka u Podgorici studijski program medijske studije i novinarstvoZavršio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,639,63
13.   Laban Nova Ana, rođena 28.04.1999. god. u BeranamaPrirodno matematički fakultet Novi SadII godina Prirodno matematički fakultet studijski program biohemijaZavršila I godinu osnovnih studija9,629,62
14.   Magdelinić Milorada Milan, rođena 20.03.1998. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetIII godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,599,59
15.    Nišavić Borislava Vanja, rođena 07.10.1997. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreFilozofski fakultet u NikšićuIII godina Univerzitet Crne GoreFilozofski fakultet u Nikšiću program pedagogijeZavršila II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,599,59
16.   Došljak Raduna Velibor, rođen 22.06.1997. god. u BeranamaUniverzitet Crne GorePrirodno matematički fakultet PodgoricaIII godina Prirodnomatematičkog fakulteta matematika –  računarske nauke u PodgoriciZavršio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,579,57
17.   Magdelinić Milorada Milena, rođena 30.03.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršila IV godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,549,54
18.   Kastratović Božidara Angelina, rođena 14.12.1995.god. u BeranamaFakultet likovnih umjetnosti CetinjeII godina Fakultet likovnih umjetnosti studijski program slikarstvo CetinjeZavršila I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,529,52
19.   Labudović Veselina Jelena, rođena  17.09.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršila IV godina osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,509,50
20.    Pešić Zoran Zorana, rođena 04.01.1999. god. u BeranamaFilozofski fakultet BeogradII Filozofski fakultet studijski program pedagogijaZavršila I godinu osnovnih studija9,509,50
21.   Laban Nova Marija, rođena 06.01.1998. god. u BeranamaFarmaceutski fakultet Novi SadIII Farmaceutski fakultet studijski program integrisane akademske studije farmacijeZavršila II godinu osnovnih studija9,489,48
22.   Abdurahmanović Nedžmidina Nermina, rođena 17.07.1998.god. u BeranamaMašinski fakultet SarajevoII Mašinski fakultet SarajevoZavršila I godinu osnovnih studija9,459,45
23.    Ivanović Borislava Mateja, rođena 26.08.1997. god. u BeranamaUniverzitet u Beogradu Elektro-tehnički fakultetIII Elektro-tehnički fakultet studijski program elektrotehnika i računarstvo modul energetikaZavršila II godinu osnovnih studija9,419,41
24.    Tijanić Dragana Jelena, rođena 10.06.1997. god. u BeranamaUDGFakultet za informacione sisteme i tehnologijeIII UDGFakultet za informacione sisteme tehnologijeZavršila II godinu osnovnih studijaPravni  fakultet 9,409,40
25.   Obradović Miluna Katarina, rođena 26.10.1998. god. u BeranamaUniverzitet Medicinski fakultet u Novom SaduII godina Medicinski fakultet u Novom SaduZavršio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,389,38
26.   Balević Vučina Nikola, rođen 15.07.1998. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreFakultet likovnih  umjetnosti -CetinjeII godina Fakultet likovnih  umjetnosti studijski program vajarstvoZavršio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,379,37
27.   Račić Jugoslava Bogdan, rođen 01.03.1995. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetVI godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršio V godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,339,33
28.   Đurišić Radoslav Aleksandra, rođena 22.08.1997. god. u BeranamaAkademija umjetnosti Novi SadII Akademija umjetnosti Gudački instrumenti i kontrabasZavršila I godinu osnovnih studija9,339,33
29.   Vojvodić Rade Marija, rođena 05.04.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreMedicinski fakultetIV godina Medicinskog fakulteta u Podgorici, studijski program medicinaZavršila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,259,25
30.    Barjaktarović Đorđija Milica, rođena 22.02.1999. god. u BeranamaUDGFakultet primijenjenih nauka primijenjena psihologijaII UDGFakultet primijenjenih nauka primijenjena psihologijaZavršila I godinu osnovnih studija 9,239,23
31.   Raičević Ranka Stefan, rođen 21.07.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreEkonomski fakultetIV godina Ekonomskog fakulteta u Podgorici, studijski program ekonomijaZavršio III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,159.15
32.   Kastratović Milana Nikola, rođena 02.10.1995.god. u BeranamaFakultet veterinarske medicine BeogradV Fakultet veterinarske medicine Beograd studijski program veterinarska medicinaZavršio IV godinu osnovnih studija9,149.14
33.    Bulat Rade Petar,  rođen 30.04.1996. god. u BeranamaUniverzitet Medicinski fakultet u BeograduV godina Medicinski fakultet u BeograduZavršio IV godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,119.11
34.    Marijanović Nebojša Jana, rođena 07.02.1998.god. u BeranamaUDGFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologijuIII UDGFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologijuZavršila II godinu osnovnih studija9,119.11
35.   Bojičić Milivoja Jovana, rođena 22.02.1998. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreFakultet za turizam i hotelijerstvoIII godina Fakultet za turizam i hotelijerstvo studijski program turizamZavršila II godinu osnovnih studija 9,089.08
36.   Veljić Iva Anđela Milica, rođena 01.02.1998. god. u BeranamaUDGFakultet za humanističke studijeIII UDGFakultet za humanističke studijeZavršio II godinu osnovnih studija9,089.08
37.   Barjaktarović Srđana Marko, rođen 10.11.1994.god.u BeranamaMedicinski fakultet NišVI godina Medicinskog fakulteta u NišuZavršio V godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,069.06
38.   Obradović Željka Ivana, rođen 24.09.1998. god. U BeranamUniverzitet Crne GoreFilološki fakultet u NikšićuII Univerzitet Crne GoreFilološki fakultet u Nikšiću smer crnogorski jezik i južnoslovenske književnostiZavršio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,039,03
39.   Mučić Rasim Adelisa, rođena 22.06.1998. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreBiotehnički fakultet PodgoricaII Biotehnički fakultet – studijski program kontinentalno voćarstvo i ljekovito biljeZavršila I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,029,02
40.   Bulatović Srđana Luka, rođen 18.10.1998 god. u BeranamaUniverzitet Medicinski fakultet u BeograduII godina Medicinski fakultet u Beogradu studijski program medicinaZavršio I godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,009,00
41.   Vukićević Nebojše Zorka, rođena 23.03.1999. god. u BeranamaMedicinski Fakultet Visoka medicinska škola BeraneII Visoka medicinska školaZavršila I godinu osnovnih studija8,958,95
42.   Dević Saše Marija, rođena 27.12.1998. god. u BeranamaUDGFakultet primijenjenih nauka primijenjena psihologijaII UDGFakultet primijenjenih nauka primijenjena psihologijaZavršila I godinu osnovnih studija 8,938,93
43.   Bahović Muzafera Ismar, rođen 10.12.1997. god. u BeranamaUniverzitet u PrištiniMedicinski fakultetIII odina Medicinskog fakulteta, studijski program farmacijaZavršio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,868,86
44.   Čukić Miroslava Anđela, rođena 06.12.1995. god. U BeranamaUniverzitet Crne Gore Ekonomski fakultet u PodgoriciIV godina Ekonomskog fakulteta u Podgorici, studijski program ekonomijaZavršila IIIgodinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,788,78
45.   Veljić Slavka Jovana, rođen 09.06.1997. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreBiotehnički fakultet u PodgoriciIII godina fakulteta Biotehnički fakultet u Podgorici studije primijenjene poljoprivrede – kontinentalno voćarstvoZavršio II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,708.70
46.    Obradović Veselin Milorad, rođena 30.09.1993. god. u BeranamaUniverzitet Medicinski fakultet u BeograduVI godina Medicinski fakultet u BeograduZavršio V godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,678.67
47.   Muratović Muha Belma, rođena 25.12.1997. god. u BeranamaUniverzitet Donja Gorica PodgoricaIII godina Fakultet primjenjehih nauka smjer primijenjena psihologijaZavršila II godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom8,668,66
48.   Šekularac Miloša Željka, rođen 27.05.1995.god. u BeranamaUDGFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologijuIII UDGFakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologijuZavršila II godinu Univerziteta Crne GorePravni  fakultet 8,568,56
49.   Grbović Duška Tamara, rođena 07.04.1996. god. u BeranamaStomotološki fakultet BeogradV godina Stomotološki fakultetZavršila IV godinu osnovnih studija8,518,51

 

b)studentima postdiplomskih akademskih studija:

 

  Ime i prezime  Naziv fakulteta Godina studija Prosječna ocjena 
1.       Bubanja Predraga Jovana, rođena 16.08.1996. god. u BeranamaFakultet političkih nauka  evropske studije PodgoricaI godina specijalističkih studija Fakulteta političkih nauka  studijski program evropske studijeSpecijalističke studije prosječnom ocjenom 10,0010.00
2.       Trifunović Ljubiše Aleksandra, rođena 11.06.1996.god. u BeranamaFakultet umjetnosti u NišuI  godina master akademskih studija Fakulteta umjetnosti u Nišu, studijski program izvođačke umjetnosti-kontrabasZavršila IV godinu osnovnih studija i sa prosječnom ocjenom 9,809.80
3.       Dabetić Radomira Zoran, rođen 12.08.1995.god. u BeranamaUDGFakultet za humanističke studijeI godina postdiplomskih magistarskih studija UDGFakultet za humanističke studijeZavršio III godinu osnovnih studija9,719.71
4.       Šoškić Petrašina Jelena, rođena 03.06.1995. god. u BeranamaFakultet dramskih umjetnosti CetinjeI godina specijalističkih studija Fakultet dramskih umjetnosti program produkcijaZavršila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,709.70
5.       Piper Tomislava Ivan, rođen 11.04.1994. god. u BeranamaUDGFakultet preduzetnička ekonomijaII godina postdiplomskih studija ekonomija UDGFakultet preduzetnička ekonomijaZavršio osnovne studije i I godinu specijalističkih studija 9,469.46
6.       Pešić Zorana Nađa, rođena 27.04.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GorePravni  fakultetI godina specijalističkih studija Pravnog fakulteta, studijski program pravne naukeZavršila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 9,279.27
7.        Lutovac Saše Vladimir, rođen 04.07.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreArhitektonski fakultet u PodgoriciI godina specijalističke studije Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, studijski program arhitekturaZavršio III godinu osnovnih studija sa prosječnomocjenom 9,269.26
8.       Radojević Novaka Ivana, rođena 03.05.1989.god. u BeranamaMedicinski Fakultet Specijalističke studije Visoka medicinska škola BeraneI godina primijenjene specijalističke studije, studijski program Zdravstvena njega, Visoka medicinska škola smjer zdravstvena njegaZavršila III godinu osnovnih studija9,119.11
9.       Korać Raduna Snežana, rođena 03.10.1996. god. u BeranamaBiotehnički fakultet Bijelo Polje, kontinentalno voćarstvo i ljekovito biljeI godina primijenjene specijalističke studije studijski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito biljeZavršila III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,928.92
10.   Radojević Stojana Filip, rođen 27.08.1996. god. u BeranamaUniverzitet Crne GoreArhitektonski fakultet u PodgoriciI godina akademske specijalističke studije studijski program ArhitekturaZavršio III godinu osnovnih studija sa prosječnom ocjenom 8,798.79

 

Član 2

 

Između davaoca i korisnika stipendije, zaključiće se poseban Ugovor o stipendiranju, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

Član 3

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Kompletnu Odluku u možete preuzeti ovdje: