На основу члана 2 и 12 став 1 Одлуке о стипендирању студената (Сл. Лист ЦГ – Општински прописи бр. 28/08), и члана 85 став 1 Статута Општине Беране (Сл. лист ЦГ – oпштински прописи, бр. 42/18), Предсједник општине Беране, на предлог Комисије за додјелу стипендија,

 

д о н о с и  

 

О д л у к у

 о додјели стипендија студентима

за школску 2018/2019. годину

 

Члан 1

 

Овом одлуком додјељује се стипендија следећим студентима:

а) Студентима основних академских студија:

 

Р.бр. Презиме, име оца, име Назив факултета Година студија Просјечна оцјена 
1.       Бабић Радоја Благоје, рођен  18.10.1994. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетVI година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршио V годину основних студија са просјечном оцјеном 10,0010,00
2.       Муратовић Муха Алан, рођен 21.05.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетIV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршио III годину основних студија са просјечном оцјеном 10,0010,00
3.       Чукић Ђукана Љубиша рођен 17.04.1998.год. у БоруУниверзитет Црне ГореФилолошки факултет у НикшићуIII година Филолошки факултета у Никшићу, студијски програм Француски језик и књижевностЗавршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,959,95
4.       Богавац Драгана Ана, рођена 17.05.1997. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореПравни факултетIII година Правног факултета студијски програм правне наукеЗавршила II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,939.93
5.       Малишић Славка Милена, рођен 25.04.1997. год. у Бијелом ПољуУниверзитет Медитеран Подгорица- студијски програм у Бјелом ПољуIII година Универзитет Медитеран ПодгорицаФакултет за стране језике студијски програм пословни енглески језикЗавршила II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,869,86
6.       Драгишић Саше Лазар рођена 29.11.1998. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетII година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,769,76
7.       Барјактаровић Рада Маријана, рођена 02.09.1999. год. у БеранамаУДГФакултет примијењених наука психологијаII УДГФакултет примијењених наука психологија смјер примијењена психологијаЗавршила I годину основних студија 9,739,73
8.       Станишић Веселина Сара, рођена  15.11.1997. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетIV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,669,66
9.       Марсенић Дејан Марија, рођена 02.10.1998.год. у БеранамаФилозофски факултет студијски програм социјологија Косовска МитровицаII Филозофски факултет студијски програм социологијаЗавршила I годину основних студија9,649,64
10.   Мартиновић Миодрага Стефан, рођен 20.05.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетIV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршио III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,639,63
11.   Дашић Милана Ксенија, рођена 09.10.1998.год. у БеранамаВисока школа струковних студија за ИТ БеоградII Висока школа струковних студија за ИТ технологије БеоградЗавршила I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,639,63
12.    Рајковић Милутина Немања, рођен 05.02.1998. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореФакултет политичких наукаII година Факултет политичких наука у Подгорици студијски програм медијске студије и новинарствоЗавршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,639,63
13.   Лабан Нова Ана, рођена 28.04.1999. год. у БеранамаПриродно математички факултет Нови СадII година Природно математички факултет студијски програм биохемијаЗавршила I годину основних студија9,629,62
14.   Магделинић Милорада Милан, рођена 20.03.1998. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетIII година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,599,59
15.    Нишавић Борислава Вања, рођенa 07.10.1997. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореФилозофски факултет у НикшићуIII година Универзитет Црне ГореФилозофски факултет у Никшићу програм педагогијеЗавршила II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,599,59
16.   Дошљак Радуна Велибор, рођен 22.06.1997. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореПриродно математички факултет ПодгорицаIII година Природноматематичког факултета математика –  рачунарске науке у ПодгорициЗавршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 9,579,57
17.   Магделинић Милорада Милена, рођена 30.03.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршила IV годину основних студија са просјечном оцјеном 9,549,54
18.   Кастратовић Божидара Ангелина, рођена 14.12.1995.год. у БеранамаФакултет ликовних умјетности ЦетињеII година Факултет ликовних умјетности студијски програм сликaрство ЦетињеЗавршила I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,529,52
19.   Лабудовић Веселина Јелена, рођена  17.09.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршила IV година основних студија са просјечном оцјеном 9,509,50
20.    Пешић Зоран Зорана, рођена 04.01.1999. год. у БеранамаФилозофски факултет БеоградII Филозофски факултет студијски програм педагогијаЗавршила I годину основних студија9,509,50
21.   Лабан Нова Марија, рођена 06.01.1998. год. у БеранамаФармацеутски факултет Нови СадIII Фармацеутски факултет студијски програм интегрисане академске студије фармацијеЗавршила II годину основних студија9,489,48
22.   Абдурахмановић Неџмидина Нермина, рођена 17.07.1998.год. у БеранамаМашински факултет СарајевоII Машински факултет СарајевоЗавршила I годину основних студија9,459,45
23.    Ивановић Борислава Матеја, рођена 26.08.1997. год. у БеранамаУниверзитет у Београду Електро-технички факултетIII Електро-технички факултет студијски програм електротехника и рачунарство модул енергетикаЗавршила II годину основних студија9,419,41
24.    Тијанић Драгана Јелена, рођена 10.06.1997. год. у БеранамаУДГФакултет за информационе системе и технологијеIII УДГФакултет за информационе системе технологијеЗавршила II годину основних студијаПравни  факултет 9,409,40
25.   Обрадовић Милуна Катарина, рођена 26.10.1998. год. у БеранамаУниверзитет Медицински факултет у Новом СадуII година Медицински факултет у Новом СадуЗавршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,389,38
26.   Балевић Вучина Никола, рођен 15.07.1998. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореФакултет ликовних  умјетности -ЦетињеII година Факултет ликовних  умјетности студиjски програм вајарствоЗавршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,379,37
27.   Рачић Југослава Богдан, рођен 01.03.1995. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетVI година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршио V годину основних студија са просјечном оцјеном 9,339,33
28.   Ђуришић Радослав Александра, рођена 22.08.1997. год. у БеранамаАкадемија умјетности Нови СадII Академија умјетности Гудачки инструменти и контрабасЗавршила I годину основних студија9,339,33
29.   Војводић Радe Марија, рођена 05.04.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореМедицински факултетIV година Медицинског факултета у Подгорици, студијски програм медицинаЗавршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,259,25
30.    Барјактаровић Ђорђија Милица, рођена 22.02.1999. год. у БеранамаУДГФакултет примијењених наука примијењена психологијаII УДГФакултет примијењених наука примијењена психологијаЗавршила I годину основних студија 9,239,23
31.   Раичевић Ранка Стефан, рођен 21.07.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореЕкономски факултетIV година Економског факултета у Подгорици, студијски програм економијаЗавршио III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,159.15
32.   Кастратовић Милана Никола, рођена 02.10.1995.год. у БеранамаФакултет ветеринарске медицине БеоградV Факултет ветеринарске медицине Београд студијски програм ветеринарска медицинаЗавршио IV годину основних студија9,149.14
33.    Булат Раде Петар,  рођен 30.04.1996. год. у БеранамаУниверзитет Медицински факултет у БеоградуV година Медицински факултет у БеоградуЗавршио IV годину основних студија са просјечном оцјеном 9,119.11
34.    Маријановић Небојша Јана, рођена 07.02.1998.год. у БеранамаУДГФакултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологијуIII УДГФакултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологијуЗавршила II годину основних студија9,119.11
35.   Бојичић Миливоја Јована, рођена 22.02.1998. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореФакултет за туризам и хотелијерствоIII година Факултет за туризам и хотелијерство студијски програм туризамЗавршила II годину основних студија 9,089.08
36.   Вељић Ива Анђела Милица, рођена 01.02.1998. год. у БеранамаУДГФакултет за хуманистичке студијеIII УДГФакултет за хуманистичке студијеЗавршио II годину основних студија9,089.08
37.   Барјактаровић Срђана Марко, рођен 10.11.1994.год.у БеранамаМедицински факултет НишVI година Медицинског факултета у НишуЗавршио V годину основних студија са просјечном оцјеном 9,069.06
38.   Обрадовић Жељка Иванa, рођен 24.09.1998. год. У БеранамУниверзитет Црне ГореФилолошки факултет у НикшићуII Универзитет Црне ГореФилолошки факултет у Никшићу смер црногорски језик и јужнословенске књижевностиЗавршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,039,03
39.   Мучић Расим Аделиса, рођена 22.06.1998. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореБиотехнички факултет ПодгорицаII Биотехнички факултет – студијски програм континентално воћарство и љековито биљеЗавршила I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,029,02
40.   Булатовић Срђана Лука, рођен 18.10.1998 год. у БеранамаУниверзитет Медицински факултет у БеоградуII година Медицински факултет у Београду студијски програм медицинаЗавршио I годину основних студија са просјечном оцјеном 9,009,00
41.   Вукићевић Небојше Зорка, рођена 23.03.1999. год. у БеранамаМедицински Факултет Висока медицинска школа БеранеII Висока медицинска школаЗавршила I годину основних студија8,958,95
42.   Девић Саше Марија, рођена 27.12.1998. год. у БеранамаУДГФакултет примијењених наука примијењена психологијаII УДГФакултет примијењених наука примијењена психологијаЗавршила I годину основних студија 8,938,93
43.   Баховић Музафера Исмар, рођен 10.12.1997. год. у БеранамаУниверзитет у ПриштиниМедицински факултетIII одина Медицинског факултета, студијски програм фармацијаЗавршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 8,868,86
44.   Чукић Мирослава Анђела, рођена 06.12.1995. год. У БеранамаУниверзитет Црне Горе Економски факултет у ПодгорициIV година Економског факултета у Подгорици, студијски програм економијаЗавршила IIIгодину основних студија са просјечном оцјеном 8,788,78
45.   Вељић Славка Јована, рођен 09.06.1997. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореБиотехнички факултет у ПодгорициIII година факултета Биотехнички факултет у Подгорици студије примијењене пољопривреде – континентално воћарствоЗавршио II годину основних студија са просјечном оцјеном 8,708.70
46.    Обрадовић Веселин Милорад, рођена 30.09.1993. год. у БеранамаУниверзитет Медицински факултет у БеоградуVI година Медицински факултет у БеоградуЗавршио V годину основних студија са просјечном оцјеном 8,678.67
47.   Муратовић Муха Белма, рођена 25.12.1997. год. у БеранамаУниверзитет Доња Горица ПодгорицаIII година Факултет примјењехих наука смјер примијењена психологијаЗавршила II годину основних студија са просјечном оцјеном8,668,66
48.   Шекуларац Милоша Жељка, рођен 27.05.1995.год. у БеранамаУДГФакултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологијуIII УДГФакултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологијуЗавршила II годину Универзитета Црне ГореПравни  факултет 8,568,56
49.   Грбовић Душка Тамара, рођена 07.04.1996. год. у БеранамаСтомотолошки факултет БеоградV година Стомотолошки факултетЗавршила IV годину основних студија8,518,51

 

б)студентима постдипломских академских студија:

 

  Име и презиме  Назив факултета Година студија Просјечна оцјена 
1.       Бубања Предрага Јована, рођена 16.08.1996. год. у БеранамаФакултет политичких наука  европске студије ПодгорицаI година специјалистичких студија Факултета политичких наука  студијски програм европске студијеСпецијалистичке студије просјечном оцјеном 10,0010.00
2.       Трифуновић Љубише Александра, рођена 11.06.1996.год. у БеранамаФакултет умјетности у НишуI  година мастер академских студија Факултета умјетности у Нишу, студијски програм извођачке умјетности-контрабасЗавршила IV годину основних студија и са просјечном оцјеном 9,809.80
3.       Дабетић Радомира Зоран, рођен 12.08.1995.год. у БеранамаУДГФакултет за хуманистичке студијеI година постдипломских магистарских студија УДГФакултет за хуманистичке студијеЗавршио III годину основних студија9,719.71
4.       Шошкић Петрашина Јелена, рођена 03.06.1995. год. у БеранамаФакултет драмских умјетности ЦетињеI година специјалистичких студија Факултет драмских умјетности програм продукцијаЗавршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,709.70
5.       Пипер Томислава Иван, рођен 11.04.1994. год. у БеранамаУДГФакултет предузетничка економијаII година постдипломских студија економија УДГФакултет предузетничка економијаЗавршио основне студије и I годину специјалистичких студија 9,469.46
6.       Пешић Зорана Нађа, рођена 27.04.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореПравни  факултетI година специјалистичких студија Правног факултета, студијски програм правне наукеЗавршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 9,279.27
7.        Лутовац Саше Владимир, рођен 04.07.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореАрхитектонски факултет у ПодгорициI година специјалистичке студије Архитектонског факултета у Подгорици, студијски програм архитектурaЗавршио III годину основних студија са просјечномоцјеном 9,269.26
8.       Радојевић Новака Ивана, рођена 03.05.1989.год. у БеранамаМедицински Факултет Специјалистичке студије Висока медицинска школа БеранеI година примијењене специјалистичке студије, студијски програм Здравствена њега, Висока медицинска школа смјер здравствена његаЗавршила III годину основних студија9,119.11
9.       Кораћ Радуна Снежана, рођена 03.10.1996. год. у БеранамаБиотехнички факултет Бијело Поље, континентално воћарство и љековито биљеI година примијењене специјалистичке студије студијски програм Континентално воћарство и љековито биљеЗавршила III годину основних студија са просјечном оцјеном 8,928.92
10.   Радојевић Стојана Филип, рођен 27.08.1996. год. у БеранамаУниверзитет Црне ГореАрхитектонски факултет у ПодгорициI година академске специјалистичке студије студијски програм АрхитектураЗавршио III годину основних студија са просјечном оцјеном 8,798.79

 

Члан 2

 

Између даваоца и корисника стипендије, закључиће се посебан Уговор о стипендирању, којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

Члан 3

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Комплетну Одлуку у можете преузети овдје: