CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenopvanja

Broj: 02-016/20-335

Berane, 04. 12. 2020. godine

 

Na  osnovu člana 28 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“, br. 46/10,  40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17) i člana 31 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću LJE „Radio Berane“ („Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi“, br. 16/11), Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 04.12.2020. godine, razmatrao je prispjele predloge  za imenovanje člana Savjeta Radio Berane i objaljuje

 

Listu predloga kandidata za imenovanje člana Savjeta LJE „Radio Berane“

 

Predrag Dragojević, dipl. teolog———————–Predlagač: JU „ Polimski muzej“

 

 

Predsjednik Odbora

 Petar Labudović,s.r.