OPŠTINA  BERANE

Komisija za raspodelu sredstava nevladinim organizacijama

Broj:01-031-3189

Berane, 15.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 28 Odluke o kriterijumima,načinu i postupku raspodele sredstava nevladinm organizacijama („ Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 22/19), Komisija za raspodelu sredstava nevladinim organizacijama,razmatrajući prijave pristigle po konkursu za izbor nezavisnih procenjivača za 2019. godinu, utvrđuje i objavljuje:

 

LISTU NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA ZA 2019. GODINU

 

1. Stoja Popadić

2. Vesna Gajević

3. Azra Hrapović

4. Radule Dragović

5. Goran Prebiračević

6. Danijela Armuš

7. Maja Subotić

 

Lista nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu, objavljuje se na internet portalu Opštine Berane, oglasnoj tabli Opštine i lokalnom javnom emiteru Radio Berane.

 

PREDSJEDNIK

Marko Lalević