ОПШТИНА  БЕРАНЕ

Комисија за расподелу средстава невладиним организацијама

Број:01-031-3189

Беране, 15.10.2019. године

 

На основу члана 28 Одлуке о критеријумима,начину и поступку расподеле средстава невладинм организацијама („ Службени лист Црне Горе – општински прописи“ број 22/19), Комисија за расподелу средстава невладиним организацијама,разматрајући пријаве пристигле по конкурсу за избор независних процењивача за 2019. годину, утврђује и објављује:

 

ЛИСТУ НЕЗАВИСНИХ ПРОЦЈЕЊИВАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

1. Стоја Попадић

2. Весна Гајевић

3. Азра Храповић

4. Радуле Драговић

5. Горан Пребирачевић

6. Данијела Армуш

7. Маја Суботић

 

Листа независних процјењивача за 2019. годину, објављује се на интернет порталу Општине Беране, огласној табли Општине и локалном јавном емитеру Радио Беране.

 

ПРЕДСJЕДНИК

Марко Лалевић