CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-016/20-221

Berane, 05. oktobar  2020. godine

 

Na osnovu  člana 28  Zakona o elektronskim medijima („Sl. list CG“, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17) i člana 31 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću LJE „Radio Berane“  („Sl. list CG“- Opštinski propisi, br. 16/11), Odbor za izbor i imenovanja,  na sjednici održanoj 05. oktobra 2020. godine, razmatrao je prispjele predloge za imenovanje članova Savjeta Radio Berana i objavljuje

 

Listu  predloga kandidata za imenovanje  članova Savjeta

LJE „Radio Berane“

 

  1. Bojana Obadović, prof. engleskog jezika – predlagač (MZ „Stari Grad“);
  2. Veličko Osmajlić, dipl. ekonomista – predlagač (MZ „Donje Luge“);
  3. Dražen Joksimović, spec. za turizam – predlagač (AK „Lim“);
  4. Boban Mitrović, dipl. inž. arhitekture – predlagači nevladine organizacije „Centar kreativnih vještina“ i  „Glasnici nade“.

                                                                          Predsjednik Odbora

Petar Labudović