ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именовања

Број: 02-016/20-221

Беране, 05. октобар  2020. године

 

На основу  члана 28  Закона о електронским медијима („Сл. лист ЦГ“, бр. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 и 92/17) и члана 31 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу ЛЈЕ „Радио Беране“  („Сл. лист ЦГ“- Општински прописи, бр. 16/11), Одбор за избор и именовања,  на сједници одржаној 05. октобра 2020. године, разматрао је приспјеле предлоге за именовање чланова Савјета Радио Берана и објављује

 

Листу  предлога кандидата за именовање  чланова Савјета

ЛЈЕ „Радио Беране“

 

  1. Бојана Обадовић, проф. енглеског језика – предлагач (МЗ „Стари Град“);
  2. Величко Осмајлић, дипл. економиста – предлагач (МЗ „Доње Луге“);
  3. Дражен Јоксимовић, спец. за туризам – предлагач (АК „Лим“);
  4. Бобан Митровић, дипл. инж. архитектуре – предлагачи невладине организације „Центар креативних вјештина“ и  „Гласници наде“.

                                                                          Предсједник Одбора

Петар Лабудовић