U prilogu je Lista kandidata za izbor članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija:

Lista kandidata