CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za sport,

kulturu, mlade i saradnju sa

nevladinim organizacijama

Br.20-680-

Datum, 20.02.2017.godine

Na osnovu člana 14 Odluke o osnivanju Savjeta mladih opštine Berane (,,Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“, br.29/14), Komisija za izbor članova Savjeta mladih opštine Berane utvrdila je

LISTU KANDIDATA

Predloženi kandidati koji ispunjavaju uslove za izbor u članstvo Savjeta mladih opštine Berane su:

IME I PREZIME / PREDLAGAČ

1.Begović Hamdija / Fahrudin Dervišević i dr;

2.Zagorka Golubović / Goran Lalević i dr;

3.Jovana Bubanja / Pešić Petar i dr;

4.Jelena Radnić / Želimir Nišavić i dr;

5.Šoškić Jelena / Ćorović Ivana i dr;

6.Dražen Joksimović / Asocijacija mladih SNP Berane;

7.Milena Veljić / Anđela Veljić i dr;

8.Dragana Gluščević /  Ljubić Aleksandra i dr;

9.Kristijan Matković / Nađa Ojdanić i dr;

10.Ivana Milošević / Omladinski klub Berane;

11.Femić Irena / Femić Veselinka i dr;

12.Simonović Tamara / Simonović Ivana i dr;

13.Marko Vukićević / Asocijacija mladih Demokrata Berane.

Lista će sa danom utvrđenja biti objavljena na oglasnoj tabli i sajtu opštine.

print