ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт,

културу, младе и сарадњу са

невладиним организацијама

Бр.20-680-

Датум, 20.02.2017.године

На основу члaнa 14 Одлуке о оснивању Савјета младих општине Беране (,,Службени лист Црне Горе-Општински прописи“, бр.29/14), Комисијa за избор чланова Савјета младих општине Беране утврдила је

ЛИСТУ КАНДИДАТА

Предложени кандидати који испуњавају услове за избор у чланство Савјета младих општине Беране су:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / ПРЕДЛАГАЧ

1.Беговић Хамдија / Фахрудин Дервишевић и др;

2.Загорка Голубовић / Горан Лалевић и др;

3.Јована Бубања / Пешић Петар и др;

4.Јелена Раднић / Желимир Нишавић и др;

5.Шошкић Јелена / Ћоровић Ивана и др;

6.Дражен Јоксимовић / Асоцијација младих СНП Беране;

7.Милена Вељић / Анђела Вељић и др;

8.Драгана Глушчевић /  Љубић Александра и др;

9.Кристијан Матковић / Нађа Ојданић и др;

10.Ивана Милошевић / Омладински клуб Беране;

11.Фемић Ирена / Фемић Веселинка и др;

12.Симоновић Тамара / Симоновић Ивана и др;

13.Марко Вукићевић / Асоцијација младих Демократа Беране.

Листа ће са даном утврђења бити објављена на огласној табли и сајту општине.