У склопу пројекта „Успостављање Регионалног бизнис центра са бизнис инкубатором на сјевероистоку Црне Горе“, који реализује Општина Беране у партнерству са Општинама Плав, Андријевица, Рожаје, Бијело Поље и Регионалном развојном агенцијом за Бјеласицу, Комове и Проклетије, Регионални бизнис центар Беране расписује конкурс за пријем у програм подршке „Регионалног бизнис центра са Бизнис инкубатором“ д.о.о. Беране. Циљ Конкурса је да се заинтересовани потенцијални и већ постојећи предузетници укључе у програм подршке „Регионалног бизнис центра са Бизнис инкубатором“ који поред просторне и техничко-технолошке подршке подразумијева и консултантнску подршку у развоју бизниса.

ИНКУБАЦИОНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НУДИ РБЦ БЕРАНЕ:

Изнајмљивање пословног простора

Станари РБЦ Беране, то јест Бизнис инкубатора имају право користити пословни простор до максимално 5 година, уколико се баве дјелатностима које представљају програмске циљеве инкубатора. Субвенција за коришћење пословног простора износи 100% у првој години, у другој 65%, у трећој 45% и четвртој 25%. Уколико неко од станара остане у програму подршке и у 5-тој години, мора платити 100% тржишне вриједности услуга инкубатора. Као основа за израчунавање износа субвенције за коришћење пословног простора на коју станари инкубатора имају право, користиће се просјечна тржишна цијена закупа квадратног метра простора у датој години у Беранама, то јест дијелу града у којем се налази Инкубатор. Приоритет ће имати новооснована производно-услужна предузећа, која приликом производње не производе буку, и воде рачуна о очувању животне средине. Такође ће се разматрати и предузећа која су у претходној години измирила све пореске обавезе, пружајући релеватне доказе о томе. Подршка која се нуди потенцијалним корисницима укључује следеће садржаје:

– Изнајмљивање и коришћење опреме

– Организовање тренинга и семинара за кориснике подршке

– Коришћење сале за састанке/тренинге

– Коришћење Интернета, телефона, фаxа

– Организациону и савјетодавну помоћ

– Промоцију на заједничкој wеб страници

Рок за предају документације је 20 дана од дана објављивања конкурса.

Све додатне информације и објашњења могу се добити лично у „Регионалном бизнис центру и бизнис

инкубатору“ Беране, адреса: Рудеш бб, 84300 Беране или путем телефона +382 68 896 985, све до

датума затварања конкурса.

Комплетан текст конкурса можете преузети у PDF формату:

Конкурс за избор станара РБЦ Беране