Служба главног градског архитекте  Општине Беране је расписала национални конкурс за идејно архитектонско рјешење објекта – Дневни центар за смјештај лица са инвалидитетом старијих од 27 година у Беранама

Основни циљ Конкурса је избор најбољег идејног архитектонско рјешења објекта Дневни центар за смјештај лица са инвалидитетом старијих од 27 година у Беранама које ће послужити као основ за разраду кроз главни пројекат, што ће слиједити након одабира првонаграђеног конкурсног рада.

Општи и крајњи циљ је стварање услова за боравак лица са инвалидитетом у складу са стандардима социјалне заштите ради усмјеравања на развој практичних вјештина за свакодневни живот, развој и одржавање социјалних и физичких функција.

Рокови конкурса

Конкурс је отворен од понедељка 16. октобра 2023. године.

Рок за предају радова је 23:59х (УТЦ+1) понедељак, 25. децембар 2023. године.

Сви учесници могу поставити питања у вези са конкурсом до понедељка 30. октобра 2023. године, након чега ће сва пристигла питања и одговори бити објављени на интернет страници Општине Беране до понедељка 13. новембра 2023. године.

Питања се шаљу на адресу:  arhitekta@berane.co.me Резултати Конкурса биће објављени до 22. јануара 2024.г.Расписивач Конкурса ће након доношења одлуке жирија  и предаје завршног извештаја  објавити резултате Конкурса званичној интернет страници Општине www.berane.me.

Укупан  фонд за додјелу награда, рад жирија, извјестиоце и организацију  конкурса износи 25.000,00 еура.

Укупан наградни фонд за додјелу награда износи 17.500,00 еура.

Прва награда                8.500,00 €

Друга награда                5.500,00 €

Трећа награда                3.500,00 €

Горе назначени износи исказани су у бруто вриједностима

Остале информације о конкурсу се налазе на wеб-сајту: www.berane.me  info@architecturalcompetitions.me

————

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текстуални прилози:

01.RASPIS KONKURSA

02. KONKURSNI ZADATAK

Графички прилог:

03 izvod-iz-DUP-a

Фотографије:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ-КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА СМЈЕШТАЈ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СТАРИЈИХ ОД 27 ГОДИНА У БЕРАНАМА

Zapisnik izvestioca

1-Odluka žirija 27+

2-Izveštaj žirija 27+

3-Izveštaj o otvaranju podataka o autorima 27+

NAGRAĐENI RADOVI

SVI  RADOVI