Право учешћа на конкурсу  за додјелу стипендије  могу остварити студенти на основним и постдипломским студијама,  који су држављани  Црне Горе,  имају пребивалиште на територији општине Беране најмање годину дана прије расписивања конкурса, имају просјечну оцјену најмање 9,00  током студирања, и који нису у радном односу.

Општина Беране ће у школској 2018/2019. години, стипендирати 20 студената основних  и  5 студената постдипломских студија.

Кандидати који конкуришу за додјелу стипендије, уз пријаву на конкурсу прилажу следећу документацију, и то:

  • увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте,
  • потврду о упису године студија на основним, односно постдипломским студијама,
  • потврду о положеним испитима из претходних година,
  • потврду о оствареној просјечној оцјени током студија,
  • потврду о пребивалишту.

Koнкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општина Беране, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1 са назнаком, “Конкурс за додјелу стипендија студентима талентима”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Комплетан текст конкурса можете преузети овдје: