“ZABRANJUJE SE saobraćaj za teretna motorna vozila čija je ukupna masa veća od 12 tona, na dionici tj. na dijelu preko AB mosta (lokacija kod škole) na nekategorisanom putu u opštoj upotrebi „Centar sela – Bjeloševac“ u MZ Kaludra, zbog oštećenog obalnog stuba mosta.

Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija je ukupna masa veća od 12 tona, trajaće do sanacije mosta”, stoji u saopštenju Sekretarijata za komunalno – stambene poslove i saobraćaj Opštine Berane.