ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за финансије и економски развој
Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату, НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр. 1 Беране или на факс: 051/233-357, као и на имејл: finansije@berane.co.me од 12.09.2019. до 26.09.2019. године до 12 часова.

Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране.