NVO Građanska alijansa, Zajednica opština Crne Gore i opština Berane upućuju

P O Z I V

nevladinim udruženjima i građanima da uzmu učešća na Okruglom stolu na temu ,, Građanska participacija u Crnoj Gori-izgradnja aktivnijih građana lokalnih samouprava,,.

Okrugli sto će se održati u utorak 02.06.2015.godine-Velika sala Skupštine opštine Berane, sa početkom u 10 časova.

Dobrošli!

Ovdje možete pogledati  A G E N D U

print