Секретаријат за спорт, културу, омладину  и сарадњу са НВО Упућује јавни позив

за додјелу годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2016. годину.

Свим спортским организацијама (спортским клубовима, општинским спортским савезима, школским друштвима, спортско-рекреативним организацијама…) на територији Општине Беране регистрованим у складу са Законом о спорту (,,Сл.лист ЦГ број 36/11 и 36/13) да доставе своје образложене и овјерене предлоге за додјелу годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2016.годину и то за:

 • Најуспјешнијег спортисту
 • Најуспјешнији спортски колектив
 • Најуспјешнијег јуниора
 • Најуспјешнију јуниорку
 • Најуспјешнијег кадета
 • Најуспјешнију кадеткињу
 • Најуспјешнијег тренера
 • Спортску наду Берана
 • Награду за животно дјело
 • Награда за допринос развоју беранског спорта

Предлоге достављати у затвореној коверти на адресу Општине Беране – Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО са назнаком за ,,Додјела годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2016. годину“, најкасније до 15 часова 21.12.2016. године.

Потребна документација:

– Испуњени пријавни образац

– Пратећа документација (подаци из матичног савеза, линкови и адресе сајтова који говоре о предложеном кандидату, текстови, новински чланци  додијељене дипломе  и сл.).

 • Поред пратеће документације за предлоге, признање за спортске наде доставити  копију извода из матичне књиге рођених.

За све додатне информације можете се информисати у Канцеларији број 10 Општине Беране у времену од 13-14 часова.

Образац  можете преузети овдје.

Секретаријат за спорт, културу, омладину  и сарадњу са НВО

Број: 20-680- 1097

СЕКРЕТАР

Зоран Јојић

Беране, 14.12.2016. године