ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт , културу,омладину и

Сарадњу а НВО

Број: 18–056/20

У Беранама,04.12.2020.год.

НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

У складу са чланом 32а став 2 Закона о невладиним организацијама („Сл.лист ЦГ “, бр. 39/11 i 37/17),члана 4 став 2  Одлуке о критеријумима , начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама( “ Службени лист Црне Горе – општински прописи“, бр: 22/19) и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о расподјели средстава невладиним организацијама (Службени лист ЦГ – општински прописи  , број 54/19), Секретаријат за спорт , културу, омладину и сарадњу са невладиним организацијама

 у п у ћ у  ј  е

Ј А В Н И  П О З И В

Заинтересованим невладиним организацијама за обављање претходних консултација,  у циљу припреме приједлога приоритетних области од јавног интереса  и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2021. години.

Консултације, са представницима невладиних организација, ће се одржати, у складу са препорукама Националног координационог тијела ( НКТ) , електронским путем .

Ваше предлоге и секторске анализе у циљу одређивања приоритетних обласи финансирања у 2021 години  можете доставити на адресу : sport@berane.co.me , закључно са 19.12.2020 год.

Молимо вас, да вашим предлогом и достављањем испуњеног обрасца секторске анализе, дате допринос припреми приједлога приоритетних области од јавног интереса за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2021. Години.

Образац секторске анализе можете преузети овдје .

Срдачно,

                                                                                                                СЕКРЕТАР

                                                                                                                Горан Фолић