OPŠTINA BERANE

 Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO 

upućuje

J A V N I  P  O  Z  I  V

 

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim stankama i drugim zainteresovanim subjektima da se  uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

 

Javna rasprava će se održati  za:

– Političke partije,organe lokalne uprave, javne službe, Savjet za  saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija i druga  pravna lica i  zainteresovane subjekte, 10.12.2018.god. ( ponedjeljak ) u 12 časova – mala sala Opštine Berane.

-Nevladine organizacije koje su registrovane  i djeluju na teritoriji opštine Berane, 14 i 17.12. 2018.godine ( petak i ponedjeljak )  u 12 časova- Mala sala Opštine Berane .

-Mjesne zajednice, pravna lica, gradjane , 24.12.2018.godine ( Ponedjeljak ) u 12 časova, Mala sala opštine Berane.

Pozivaju se zainteresovani gradjani i pravna lica da uzmu učešća u Javnoj raspravi , izvrše uvid, daju  primjedbe, prijedloge i  sugestije.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO, opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane, putem pošte ili na imejl adresu sport@berane.co.me.

Uvid u materijal (Nacrt Odluke o  kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama) može se izvršiti neposredno u kancelariji Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, na Fudbalskom  stadionu broj 1,  svakog radnog dana u periodu od 13 do 14 sati, sve vrijeme trajanja javne rasprave.

 

Poziv, Plan i Zaključak          

ODLUKA o kriterijumima za raspodjelu sredstava NVO – NACRT

 

Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO