Министарство одрживог развоја и туризма – Дирекција јавних радова  објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У НАЦИОНАЛНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  94 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ОПШТИНИ БЕРАНЕ
ЈН број: МНЕ 4 Беране услуге

Пуни текст позива:

Јавни позив надзор РСП Беране