Обавјештавају се сва заинтересована лица са територије општине Беране да је изашао Јавни позив за дођелу приплодних јуница, а које је предвиђено Планом Агробуџета општине Беране за 2022.годину.


Захтјеви се преузимају у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду, које се налазе у згради некадашњег Војног осјека у Полимској улици, док је на огласној табли општине Беране истакнут Јавни позив са тачно утврђеним условима, критеријумима и начину подношења захтјева.

Уз образац захтјева је неопходно доставити и доказ о посједу земљишта (посједовни лист, лист непокретности или сагласност о закупу земљишта) , увјерење о кућној заједници, увјерење о мјесту пребивалишта, увјерење или потврда о незапослености за службенике, фотокопију личне карте подносиоца захтјева и фотографија објекта у којем ће бити смјештена приплодна јуница.

Захтјеви се предају у периоду од 29. новембра до 09. децембра 2022. године .