CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO

Broj:18-610/20-610

Berane,01.12.2020. godine.

 

Upućuje

JAVNI POZIV

Dodjela godišnjih priznanja sportistima, klubovima i sportskim radnicima za 2020. godinu.

 

Svim sportskim organizacijama (sportskim klubovima, opštinskim sportskim savezima, školskim društvima, sportsko-rekreativnim organizacijama…) na teritoriji Opštine Berane registrovanim u skladu sa Zakonom o sportu (,,Sl.list CG broj  044/18 od 06.07.2018.godine) da dostave svoje obrazložene i ovjerene predloge za dodjelu godišnjih priznanja sportistima, kolektivima i sportskim radnicima za 2020. godinu i to za:

  • Najuspješnijeg sportistu
  • Najuspješniji sportski klub
  •  Priznanje za Perspektivnog  sportistu
  • Priznanje za postignuti sportsko-takmičarski rezultat(sve uzrasno sportsko-takmičarske kategorije)
  • Najuspješnijeg trenera
  • Nagradu za sportskog radnika Berana
  • Nagradu za životno djelo
  • Nagradu za doprinos razvoju sporta

Predloge dostavljati u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Berane – Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO sa naznakom za ,,Dodjela godišnjih priznanja sportistima, kolektivima i sportskim radnicima za 2020. godinu“, najkasnije do 15.12.2020. godine do 15 časova.

Potrebna dokumentacija:

– Ispunjeni prijavni obrazac

– Prateća dokumentacija (podaci iz matičnog saveza, linkovi i adrese sajtova koji govore o predloženom kandidatu, tekstovi, novinski članci).

Za sve dodatne informacije možete se informisati u Kancelarijama nadležnog sekretarijata koje se nalaze na gradskom stadionu, u vremenskom periodu  od  13-15 časova.

 

V.D. SEKRETAR

GORAN FOLIĆ

Obrazac za predlaganje