ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт, културу, oмладину и сарадњу са НВО

Број:18-610/20-610

Беране,01.12.2020. године.

 

Упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Додјела годишњих признања спортистима, клубовима и спортским радницима за 2020. годину.

 

Свим спортским организацијама (спортским клубовима, општинским спортским савезима, школским друштвима, спортско-рекреативним организацијама…) на територији Општине Беране регистрованим у складу са Законом о спорту (,,Сл.лист ЦГ број  044/18 од 06.07.2018.године) да доставе своје образложене и овјерене предлоге за додјелу годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2020. годину и то за:

  • Најуспјешнијег спортисту
  • Најуспјешнији спортски клуб
  •  Признање за Перспективног  спортисту
  • Признање за постигнути спортско-такмичарски резултат(све узрасно спортско-такмичарске категорије)
  • Најуспјешнијег тренера
  • Награду за спортског радника Берана
  • Награду за животно дјело
  • Награду за допринос развоју спорта

Предлоге достављати у затвореној коверти на адресу Општине Беране – Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО са назнаком за ,,Додјела годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2020. годину“, најкасније до 15.12.2020. године до 15 часова.

Потребна документација:

– Испуњени пријавни образац

– Пратећа документација (подаци из матичног савеза, линкови и адресе сајтова који говоре о предложеном кандидату, текстови, новински чланци).

За све додатне информације можете се информисати у Канцеларијама надлежног секретаријата које се налазе на градском стадиону, у временском периоду  од  13-15 часова.

 

В.Д. СЕКРЕТАР

ГОРАН ФОЛИЋ

Образац за предлагање