Opština Berane objavljuje Javni poziv za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine na području predviđenom Planom postavljanja privremenih objekata, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera, koji je otvoren do 25. decembra.

U zakup se daju 43 parcele. Dokument sa lokacijama i uslovima javnog poziva možete preuzeti ovdje.