Na osnovu člana 6 stav 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi  br 22/19 i 54/19)  Predsjednik opštine

u p u ć u j e

 

J A V N I  P O Z I V

 

Za predlaganje kandidata – predstavnika nevladinih organizacija , u Komisiju za raspodelu sredstava  za projekte nevladinih organizacija opštine Berane u 2020 godini.

JAVNI POZIV

OBRAZAC