OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za poljoprivredu,turizam, vodoprivredu i
zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je investitor “MTEL“ d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje “Radio bazne stanice – BA32 TMUŠIĆI”, čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele broj 9939 KO Polica, upisane u privremenom LN br. 1693 u svojini Trifunović Vujadina, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine opštine Berane, ul. Polimska br.66, radnim danima od 12 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata, je 02.03.2016.godine.

Berane, 26.02.2016.godine