ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за пољопривреду,туризам, водопривреду и
заштиту животне средине

ОБАВЈЕШТАВА
заинтересовану јавност

да је инвеститор “МТЕЛ“ д.о.о. Подгорица, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње “Радио базне станице – БА32 ТМУШИЋИ”, чија се реализација планира на дијелу катастарске парцеле број 9939 КО Полица, уписане у привременом ЛН бр. 1693 у својини Трифуновић Вујадина, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине општине Беране, ул. Полимска бр.66, радним данима од 12 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата, је 02.03.2016.године.

Беране, 26.02.2016.године