Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине

Општине Беране

расписује

Јавни позив

за подршку развоју сеоског туризма

 

Јавни позив ће бити отворен од 3. до 18. априла.

Право учешћа имају привредна друштва,  друга правна лица, предузетници, физичка лица, пружаоци услуга у сеоском домаћинству, који испуњавају услове за обављање те дјелатности утврђене Законом о туризму и угоститељству.

Средства се могу користити за унапређење и обогаћење понуде у сеоским домаћинствима и то:

– набавка адекватног намјештаја и опреме (лежајеви, ормани, ноћни сточићи, баштенске гарнитуре и сл. )
– унапређење хигијенских и санитарних услова у сеоском домаћинству (опремање кухиње, опремање купатила и сл.)
– унапређење додатне понуде у сеоским домаћинствима ( уређење дворишта, паркинг простора, уређење простора за дегустацију и сл.)

Највећи износ средстава који се може одобрити је до 70% оправданих/прихватљивих трошкова, док је максималан износ подршке 1.000,00€.

За све додатне информације заинтересовани грађани се могу обратити ресорном секретаријату за пољопривреду, чије се канцеларије налазе у згради бившег Војног одсјека.