OPŠTINA BERANE   SLUŽBA MENADŽERA

Upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatu, preduzetnicima, političkim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama da se  uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta Programa javnih radova u opštini Berane za 2016. godinu. Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti Službi menadžera Opštine Berane, ul. IV crnogorske brigade br.1, Berane, na faks 051/233-357 ili na mejl: predsjednik@berane.co.me i menadzer@berane.co.me.

Uvid u materijal može se izvršiti u Službi menadžera u periodu održavanja javne rasprave od 08.02. do 22.02.2016. godine.

Nacrt Plana javnih radova

Plan Javne rasprave

Zaključak