OPŠTINA BERANE
SLUŽBA MENADŽERA

Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, mjesnim zajednicama, Sindikatu i preduzetnicima, političkim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama

Da se
Uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

N a c r t a
Programa Javnih radova u opštini Berane za 2017. godinu

Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti Službi menadžera Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br.1, Berane, na faks br. 051/233-357 ili na email: predsjednik@berane.co.me i menadzer@berane.co.me.

Uvid u materijal može se izvršiti u Službi menadžera u periodu održavanja javne rasprave od 24.02. do 11.03.2017. godine.

Nacrt plana

Plan javne rasprave

Zaključak