Opština Berane upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima i preduzetnicima, političkim organizacijama, NVO sektoru i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

N a c r t a

Strategije zapošljavanja Opštine Berane 2021-2025. godine

Sve primjedbe i sugestije mogu se dostaviti menadžeru Opštine Berane ul. IV crnogorske brigade br.1, Berane na faks br. 051/233-357 ili putem elektronske pošte na adrese: dankagolub@gmail.com i menadzer@berane.co.me.

Zbog novonastale epidemiološke situacije,  javna rasprava  će se održati dva termina, u prostorijama Opštine, i to:

  • Utorak 02.03.2021. u Maloj sali Opštine Berane u periodu od 12-14 časova za privrednike, sindikalne organizacije, predstavnike mjesnih zajednica i građana
  • Srijeda 03.03.2021. u Maloj sali Opštine Berane u periodu od 12-14 časova za predstavnike NVO sektora i političke organizacije.
  • Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji menadžera Opštine, svakog radnog dana u terminu od 12 do 14 časova, uz poštovanje mjera za borbu protiv pandemije KOVID-19 virusa propisane od nadležnih organa.

Materijal se može preuzeti sa sajta Opštine Berane (www.berane.me) u toku trajanja javne rasprave od 22.02.2021. zaključno sa 08.03.2021. godine.

                                                                            Menadžer Opštine Berane                    dipl.inž Vladimir Đaković