U skladu sa članom 32 stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br 39/11 i 37/17) i člana 4 stav 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list CG – opštinski propisi, broj 54/19) Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO upućuje:

JAVNI POZIV

Zainteresovanim nevladinim organizacijama za obavljanje konsultacija u cilju pripreme predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finasiranje projekata i programa nevladinih organizacija, koje će biti održane u utorak, 10. 03. 2020. godine  u prostorijama PR Centra na Fudbalskom stadionu, sa početkom u 12 časova.

Molimo vas da prisustvujete sastanku i vašim učešćem date doprinos pripremi predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa za finasiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini.

 

Ovdje možete preuzeti primjer obrasca:

Pomoćni obrazac sektorske analize  za NVO  2020. primjer  ispunjenog obrasca

print