OPŠTINA BERANE

Radna grupa za izradu Nacrta Strateškog plana razvoja opštine Berane

za period  2019-2023. godine

Upućuje

J A V N I     P  O  Z  I  V

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima

da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA

STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE BERANE ZA PERIOD  2019-2023. GODINE

Sve primjedbe, predlozi  i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi za izradu Nacrta Strateškog plana razvoja opštine Berane za period 2019-2023. godine, ulica IV Crnogorske br.1 Berane, putem pošte ili na imejl adresu opstinaberane@t-com.me i stprberane@gmail.com

Javna rasprava će se održavati u Maloj sali opštine Berane i trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Programa održavanja javne rasprave na sajtu Opštine Berane.

Ovdje možete preuzeti Plan javne rasprave i Zaključak:

Plan javne rasprave

Zaključak

Strateški plan – Nacrt

Prilog SP 2019-2023