OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Upućuje

JAVNI POZIV

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima

da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA

ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI

 OPŠTINE BERANE

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane, putem pošte ili na imejl adresu stambeno@berane.co.me.

Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 14:00 sati, sve vrijeme trajanja javne rasprave.

Javna rasprava će se održati u maloj sali Opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Programa održavanja javne rasprave na sajtu Opštine Berane.

 

U prilogu su dokumenta:

Poziv javna rasprava Odluka Regulisanje saobraćaja

Program javna rasprava Regulisanje saobraćaja

Odluka o regulisanju saobracaja na teritoriji Opstine Berane 2019.godina

Zaključak Odluka regulisanje saobraćaja