OPŠTINE BERANE

 

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18) i člana 131 Statuta opštine Berane („Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 42/18) Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, upućuje

 

JAVNI POZIV

 

Građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organicazijama, privrednim društvima i ustanovama, političkim partijama, savjetu za zaštitu i razvoj lokalne samouprave da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

 

Nacrta

ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LOKALNI JAVNI EMITER “RADIO TELEVIZIJA BERANE”

 

  1. Javna rasprava će se održati u periodu od 26.03.2019. do 09.04.2019. godine, u maloj sali Opštine Berane, u skladu sa programom javne rasprave.

 

  1. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane svakog radnog dana u periodu od 12:00 do 14:00 časova, tokom trajanja javne rasprave.

 

  1. Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku prilikom učešća na samoj javnoj raspravi, elektronskim putem na mejl adresu opstauprava@berane.co.me, kao i putem pošte na adresu Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti za izradu Nacrta Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Berane”, ul. IV Crnogorske brigade broj. 1. do 004.2019. godine.

 

Materijal možete preuzeti ovdje:

Javni poziv TV

Program javne rasprave TV

Zaključak za javnu raspravu TV

Odluka TV Berane