Opština Berane – Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18) i člana 131 Statuta opštine Berane („Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 42/18) Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane, upućuje

 

JAVNI POZIV

Građanima, nevladinim organicazijama , mjesnim zajednicama, političkim partijama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

 

  1. Javna rasprava će se održati u Velikoj sali Opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Programa održavanja javne rasprave

 

  1. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO koja se nalazi na gradskom stadionu svakog radnog dana u periodu od 14:00 do 15:00 časova, tokom trajanja javne rasprave.

Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku prilikom učešća na samoj javnoj raspravi, elektronskim putem na mejl adresu sport@berane.co.me, kao i putem pošte na adresu Opština Berane, Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO za izradu Predloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  ul: IV Crnogorske brigade br.1 do 20.12.2019.godine.

Zaključak

Nacrt Odluke

Program javne rasprave