OPŠTINE BERANE

               Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO

 

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18) i člana 131 Statuta opštine Berane („Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 42/18) Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane, upućuje

 

JAVNI POZIV

Građanima, obrazovnim ustanovama, mjesnim zajednicama, nevladinim organicazijama, političkim partijama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

                                                                                            NACRTA

                                           Lokalnog akcionog plana za mlade za 2020-2021.

  1. Javna rasprava će se održati u periodu od 18.02.2020. do 04.03.2020. godine, u Velikoj sali Opštine Berane, u skladu sa programom javne rasprave.

 

  1. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO koja se nalazi na gradskom stadionu svakog radnog dana u periodu od 14:00 do 15:00 časova, tokom trajanja javne rasprave.

 

  1. Sve primjedbe, predloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku prilikom učešća na samoj javnoj raspravi, elektronskim putem na mejl adresu sport@berane.co.me, kao i putem pošte na adresu Opština Berane, Sekretarijat za sport, kulturu,omldinu i sradnju sa NVO IV Crnogorske brigade br.1 do 04.03.2020.godine.

Zaključak

Program javne rasprave za mlade

LAPM