ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

               Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО

 

На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18) и члана 131 Статута општине Беране („Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 42/18) Секретаријат за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО Општине Беране, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Грађанима, oбразовним установама, мјесним заједницама, невладиним органицазијама, политичким партијама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

                                                                                            НАЦРТА

                                           Локалног акционог плана за младе за 2020-2021.

  1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 18.02.2020. до 04.03.2020. године, у Великој сали Општине Беране, у складу са програмом јавне расправе.

 

  1. Увид у материјал може се извршити у канцеларији Секретаријата за спорт,културу,омладину и сарадњу са НВО која се налази на градском стадиону сваког радног дана у периоду од 14:00 до 15:00 часова, током трајања јавне расправе.

 

  1. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу sport@berane.co.me, као и путем пoште на адресу Општина Беране, Секретаријат за спорт, културу,омлдину и срадњу са НВО IV Црногорске бригаде бр.1 до 04.03.2020.године.

Закључак

Програм јавне расправе за младе

ЛАПМ