Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti i Opštine Berane  upućuje :

 

JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama  sa teritorije opštine Berane  koje se bave pitanjima  iz domena  za borbu protiv vršnjačkog nasilja, da imenuju svoje predstavnike u radnoj grupi za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

  • Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Radne grupe može biti lice koje:
  • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva:
  • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

Predloge za predstavnike možete dostaviti na adresu:

Opština Berane

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

IV crnogorske brigade

ili na fax: 051-233-357

na email adresi: opstauprava@berane.co.me

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

 

 

print