Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO Opštine Berane

upućuje

JAVNI POZIV

srednjoškolcima i srednjoškolkama da se prijave za učešće u edukativnim radionicama „Aktivizam mladih“, u organizaciji Kancelarije za mlade Opštine Berane u saradnji sa NVO „Forum MNE“, koje će se održati u periodu od kraja avgusta do kraja oktobra u prostorijama Kancelarije (Omladinski klub Berane).

Cilj projekta je da se srednjoškolska populacija opštine Berane upozna sa aktivizmom mladih, mogućnostima koje se pružaju kroz aktivno sudjelovanje u svojoj zajednici i sadržajima koji se nude na lokalnom nivou. Ideja za ovaj projekat je došla nakon sprovedenog istražvanja sa srednjoškolskom populacijom kojim se utvrdilo da oni malo znaju o vannastavnim aktivnostima, naročito o tome koliko mladi malo znaju o omladinskoj politici. Kroz deset radionica će biti obuhvaćene sledeće oblasti:

  • Međusobna komunikacija i upoznavanje grupe;
  • Osnovne činjenice o aktivizmu mladih;
  • Osnovne činjenice o omladinskoj politici,
  • Ljudska prava kao okvir djelovanja mladih
  • Komunikacija, predrasude i ranjive grupe;
  • Jezik i rod-stereotipi;
  • Socijalni problemi mladih i aktivizam;
  • Društveni konflikti, radikalizam mladih i prevencija,
  • Želje i htjenja mladih i
  • Podsticanje mladih na aktivizam kroz konkretnu aktivnost.

Zainteresovani srednjoškolci/ke svoje prijave za učešće na radionicama mogu slati na imejl: kzmberane@gmail.com ili pozivom na broj: 067-206928, dostavljajući svoje ime i prezime, godine starosti i izražavajući spremnost da prisustvuju svakoj ili većini od deset radionica. Radionice će biti organizovane za 15 učesnika/ca.