Министарство пољопривреде и руралног развоја расписало је Јавни позив општинама Никшић, Шавник, Жабљак, Мојковац, Бијело Поље, Беране и Петњица за достављање захтјева за подршку развоју локалне руралне инфраструктуре, кроз компоненту II Пројекта развоја кластера и трансформације руралних подручја (ИФАД), за 2018. годину.

Javni poziv za unaprjeđenje putne i vodovodne infrastrukture – Komponen… (1)

ANEKS 1 – Forma aplikacije za putnu infrastrukturu

ANEKS 2 – Forma aplikacije za vodnu infrastrukturu

ANEKS 3 -Potrebna dokumentacija uz zahtjev za odobravanje projekta za Ko…