Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja raspisuje javni poziv za podršku razvoju lanca vrijednosti kroz komponentu II Projekta stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (IFAD), za poljoprivredne proizvođače, za 2018. godinu.

Javni poziv za dodjelu podrške razvoju lanca vrijednosti kroz Projekat r…

ANEKS 1 – Zahtjev za odobravanje projekta za KOMPONENTU 1

ANEKS 2 – Potrebna dokumentacija uz zahtjev za odobravanje projekta za K…

ANEKS 3 – Zahtjev za isplatu odobrene podrške

ANEKS 4 – Biznis plan za Potkomponentu 1.2