ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО
Број:20-680-1005
Беране,03.12.2018.године.

Упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Додјела годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2018. годину.

Свим спортским организацијама (спортским клубовима, општинским спортским савезима, школским друштвима, спортско-рекреативним организацијама…) на територији Општине Беране регистрованим у складу са Законом о спорту (,,Сл.лист ЦГ број 044/18 од 06.07.2018.године) да доставе своје образложене и овјерене предлоге за додјелу годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2018. годину и то за:

  • Најуспјешнијег спортисту
  • Најуспјешнији спортски колектив
  • Најуспјешнијег јуниора
  • Најуспјешнију јуниорку
  • Најуспјешнијег тренера
  • Спортску наду Берана
  • Награду за животно дјело
  • Награду за спортског радника Берана

Предлоге достављати у затвореној коверти на адресу Општине Беране – Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО са назнаком за ,,Додјела годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2018. годину“, најкасније до 15 часова 15.12.2018. године.

Потребна документација:

– Испуњени пријавни образац

– Пратећа документација (подаци из матичног савеза, линкови и адресе сајтова који говоре о предложеном кандидату, текстови, новински чланци).

За све додатне информације можете се информисати у Канцеларијама надлежног Секретаријата које се налазе на градском стадиону, у временском периоду од 13-15 часова.

Образац