Organizator Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti  opštine Berane

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Upućuju javni

P  O  Z  I  V

Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim subjektima

da se

      uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

ODLUKE O NASELJIMA I GRANICAMA PODRUČJA NASELJA NA TERITORIJI OPŠTINE BERANE

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i saobraćaj, opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane, putem pošte ili na e-mail adresu stambeno@berane.co.me

Uvid u materijal (Elaborat o granicama svih područja naselja na teritoriji opštine Berane) može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj, svakog radnog dana u periodu od 11č do 13č, svo vrijeme trajanja javne rasprave.

Javna rasprava će se održati u Maloj Sali SO Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Programa održavanja javne rasprave na sajtu Opštine Berane.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE I ZAKLJUČAK PREDSJEDNIKA

ELABORAT O GRANICAMA NASELJA

GRADSKA NASELJA

SEOSKA NASELJA

ODLUKA O NASELJIMA I GRANICAMA