Организатор Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај и Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности  општине Беране

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај и Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Упућују јавни

П  О  З  И  В

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким странкама и другим заинтересованим субјектима

да се

      укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

ОДЛУКЕ О НАСЕЉИМА И ГРАНИЦАМА ПОДРУЧЈА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за комунално-стамбене послове и саобраћај, општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране, путем поште или на e-маил адресу stambeno@berane.co.me

Увид у материјал (Елаборат о границама свих подручја насеља на територији општине Беране) може се извршити у канцеларији број 16 Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај, сваког радног дана у периоду од 11ч до 13ч, сво вријеме трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у Малој Сали СО Беране, а трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И ЗАКЉУЧАК ПРЕДСЈЕДНИКА

ЕЛАБОРАТ О ГРАНИЦАМА НАСЕЉА

ГРАДСКА НАСЕЉА

СЕОСКА НАСЕЉА

ОДЛУКА О НАСЕЉИМА И ГРАНИЦАМА