CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-694

Berane, 26.12.2018. godine

Na osnovu člana 134 stav 1 Statuta opštine Berane (“ Sl. list CG“ – Opštinski propisi br. 42/18), predsjednik Skupštine opštine Berane upućuje

P  O  Z  I  V

Svim zainteresovanim predstavnicima nevladinih organizacija sa sjedištem u Beranama, da prisustvuju radnom sastanku sa predsjednikom Skupštine u cilju unapređenja zajedničkog rada i  saradnje.

Sastanak će se održati u petak, 28. decembra  2018. godine sa početkom u 11,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Berane.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Novica  Obradović, s.r.

print