CRNA  GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-621

Berane, 27.11.2018. godine

 NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA

 I 

MJESNIM  ZAJEDNICAMA

                                                                                

Shodno Poslovniku Skupštine opštine, obavještavamo Vas da je u pripremi izrada Programa rada Skupštine za 2019. godinu.

Član 154. Poslovnika SO-e Berane (“Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 22/12) propisuje: “U pripremi izrade Programa rada Skupština pribavlja predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od Predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija“.

Molimo Vas, da predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti  u  Program rada, dostavite Službi Skupštine do 12. decembra 2018. godine.

SLUŽBA  SKUPŠTINE