ЦРНА  ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-621

Беране, 27.11.2018. године

 НЕВЛАДИНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 И 

МЈЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА

                                                                                

Сходно Пословнику Скупштине општине, обавјештавамо Вас да је у припреми израда Програма рада Скупштине за 2019. годину.

Члан 154. Пословника СО-е Беране (“Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 22/12) прописује: “У припреми израде Програма рада Скупштина прибавља предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм рада од Предсједника општине, одборника, радних тијела, одборничких клубова, јавних служби, мјесних заједница и невладиних организација“.

Молимо Вас, да предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити  у  Програм рада, доставите Служби Скупштине до 12. децембра 2018. године.

СЛУЖБА  СКУПШТИНЕ