Komisija, formirana Rješenjem Predsjednika opštine Berane br. 01-031-1445 od 19.05.2015.godine, u cilju sprovođenja akcije uređenja grada i okolnih naselja raspisuje:

JAVNI OGLAS 

za izbor najuređenijeg dvorišta i terase–balkona na području grada i prigradskih naselja

Javnim oglasom obuhvaćene su dvije kategorije:

I

– Dvorište zgrade za kolektivno stanovanje ili individualno porodične stambene zgrade

– Balkoni i terase stambenih objekata

II

Pravo učešća na oglas imaju sve Zajednice etažnih vlasnika stambenih zgrada, kao i vlasnici porodičnih stambenih objekata.

III

Zaineresovani mogu svoje prijave poslati putem prijavnog obrasca, koji se može naći na zvaničnom sajtu opštine Berane www.berane.me ili u kancelariji broj 20 Opštine Berane, svakog radnog dana od 07 do 15 h,   na adresi:

Opština Berane, ul. 4 crnogorske brigade 1.

Prijave se dostavljaju do 20. juna 2015. godine.

Neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija formirana od strane predsjednika Opštine obići će lokacije prijavljenih kandidata za najuređenije dvorište, terasu–balkon i donijeti konačnu odluku o izboru.

IV

Kriterijumi prilikom izbora najljepšeg dvorišta i balkona-terase su:

1.Zrelost vrta

2.Prostorni odnosi sadržaja u dvorištu

3.Održavanje i njegovanje biljaka i zelenila

4.Uklapanje u pejzaž

V

Za najbolje uređeno dvorište i terasu – balkon predviđene su sledeće nagrade:

U kategoriji najuređenije dvorište zgrade za kolektivno stanovanje ili individualno porodične stambene zgrade:

I nagrada   200 €

II nagrada   150 €

III nagrada 100 €

U kategoriji najuređenije terase – balkona stambenih objekata:

I nagrada  100 €

II nagrada  75 €

III nagrada  50 €

Pokrovitelj izbora i nagrada je opština Berane.

VI

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli opštine Berane, na sajtu Opštine Berane i putem lokalnog javnog emitera “Radio Berane“

PRIJAVNI OBRAZAC