Ministarstvo ekonomije objavljuje javni oglas, za učešće u postupku dodjele sredstava za „Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu“.

Projektom je predviđeno 8 programskih linija, i to:

– za unapređenje inovativnosti;
– za uvođenje međunarodnih standarda;
– za modernizaciju prerađivačke industrije;
– za razvoj klastera;
– za podsticaj direktnih investicija;
– za razvoj zanatstva;
– za pružanje mentoring usluga;
– za razvoj preduzetništva.

Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom predaju se na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: „Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica“.

Na koverat je potrebno ispisati puni naziv i adresu podnosioca prijave, naziv Programske linije u okviru koje se aplicira, a u slučaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljivi datum i vrijeme predaje pošiljke u poslovnici Pošte.

Proceduru prijave, neophodnu dokumentaciju, ocjenjivanje prijava i sve ostale relevantne informacije za svaku programsku liniju, Ministarstvo objavljuje na veb stranici: http://www.mek.gov.me/ministarstvo.